farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

DSC03636Pochádzala z kráľovského rodu a žila v egyptskej Alexandrii na rozhraní 3. a 4. storočia. Bola neobyčajne krásna a vynikala učenosťou. Odmietala každého nápadníka s poznámkou, že svoju ruku dá len tomu, ktorý bude od nej vznešenejší, bohatší a múdrejší. Raz sa na púšti stretla s kresťanským pustovníkom, ktorý jej povedal, že nájde primeraného ženícha len vtedy, keď uverí v Ježiša Krista. Daroval jej obrázok Panny Márie s Ježiškom na rukách a dodal, že toho ženícha dostane len za pomoci jeho Matky. Katarína čoskoro nato prijala krst a pokladala sa za Kristovu nevestu. Onedlho sa v Alexandrii konala obeť na počesť pohanských modiel. Novopokrstená kresťanka odmietla obetovať modlám a svojou výrečnou obranou kresťanstva uviedla do rozpakov cisára Maximina (311-313). Ten pozval 50 učencov, aby vyvrátili jej vieru. Keď sa všetci pod vplyvom Kataríny stali kresťanmi, cisár ich dal upáliť na hranici v strede mesta. Katarínu cisár vrhol do väzenia, kde bola 11 dní bez jedla a nápoja, podrobil ju bičovaniu, dal ju lámať na kolese, ktoré sa však rozpadlo na kúsky. Nakoniec jej dal sťať hlavu. Jej ostatky sa uchovávajú v pravoslávnom kláštore na hore Sinaj. Tradične sa znázorňuje s mečom, palmou, knihou alebo so zlomeným kolesom. Má spomienku 25. novembra. Katarína, panna a mučenica, patrila v stredoveku po Panne Márii k najuctievanejším sväticiam. Radila sa medzi 14 pomocníkov v núdzi. Je patrónkou vzdelancov a viacerých povolaní a stavov (napríklad dievčat, panien, manželiek, učiteľov, študentov i žiakov).

 

Pieseň k úcte sv. Kataríny (Slovenská verzia):

Svätá Katarína vznešená, z pohanských rodičov zrodená.
“Katarína hovorí, to ja sľubujem, v pohanskej viere ja neostanem!”

Maxim cisár jej sľúbil celú vlasť, dostane všetko čo žiada a chce mať.
“Katarína hovorí, to ja sľubujem, v pohanskej viere ja neostanem!”

Cisár dal ju vrhnúť do väzenia, aby zahynula od trýznenia.
“Katarína hovorí, to ja sľubujem, v pohanskej viere ja neostanem!”

Po jedenásť dňovom hladovaní predvolal ju tyran rozzlostený,
pretože v žalári k kresťanskej viere previedla všetkých, čo ju navštívili.

Ostnaté koleso ju čakalo, ktoré na znamenie sa rozpadlo,
mečom bola sťatá tá mučenica, panenskú korunu takto zdobila.

Jej telo bolo však uchránené, neporušenosťou oslávené,
keď ho anjeli slávne zaniesli na horu Sinai v Arábii.

 

Pieseň k úcte sv. Kataríny (Nemecká verzia):

Sankt Katharina von hohen Stand, von heidnischen Eltern geboren war.
“Sankt Katharina spricht: Das tue ich nicht, im heidnischen Glauben verbleibe ich nicht.”

Der Kaiser vesprach Ihr das ganye land, dass Sankt Katharina zur Kaiserin ernannt.
“Sankt Katharina spricht: Das tue ich nicht, im heidnischen Glauben verbleibe ich nicht.”

Da lässt Er Sie werfen in einen Turm, dass Sie soll verzehren ein grausamer Wurm.
“Sankt Katharina spricht: Ich furchte mich nicht, im heidnischen Glauben verbleibe ich nicht.”

Am Sonntag, am Montag in aller Fruh, da eilte der kaiser zu Katharina zu.
Er macht das Turlein auf, mis seiner Gewalt, was sieht Er da drinnen a schone Gestalt.

Er sprach zu Katharina: Wer hat dich ernhert, dass Dich die Vurmer nicht haben augezehr:
Mich hat ja ernährt ein heiliger Mann, Jesus mein Liebester Bräutigam.

Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie


Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk