farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Rímskokatolícka cirkev

Sv. Katarína Alexandrijská

Podpora farnosti

Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

O tejto stránke

Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

V nedeľu 27.11.2022 o 10:30 hod. budeme v našej farnosti sláviť odpustovú slávnosť sv. Kataríny (nakoľko už začíname adventné obdobie, sv. omša bude z 1. adventnej nedele). Večer o 17:00 Vás pozývame na modlitby chvál v tom istom Kostole sv. Kataríny.

Pozývame Vás na záverečnú sv. omšu s odložením sochy Panny Márie z jaskyne do kaplnky, ktorá sa uskutoční 8.10.2022 v Kaplnke Snežnej Panny Márie v Úhornej.

Pozývame Vás na Rožňavskú novénu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorá bude pod názvom „Mári, Matka Cirkvi a každej rodiny“. Novéna sa uskutoční v dňoch 16. – 24. októbra 2022.

plagát

Počas víkendu 6. – 7.8.2022 sa uskutoční Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej (Kaplnka nad dedinou). Všetkých Vás pozývame zažiť požehnané chvíle. Autom je možný iba prístup z Úhornej. Cesta z Krásnohorského Podhradia je pre rekonštrukciu zatvorená.

1 2 3 12

Aktuálne

Utorok, 29. 11. 2022, 05:47 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie