farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Rímskokatolícka cirkev

Sv. Katarína Alexandrijská

Podpora farnosti

Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

„Moji drahí bratia a sestry, všetkých Vás, ktorí ste mi zverení, ale aj všetkých, ku ktorým sa dostanú moje slová srdečne pozdraujem s uistením, že neustále myslím na vás, na vaše potreby zvlášť duchovné, ale aj tie ostatné, ktoré sú nevyhnutné pre život.“ – takto začína svoj príhovor v čase pandémie rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorého celé znenie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.

V nedeľu slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovskú stránku www.misijnediela.sk s variabilným symbolom 1810 Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

Od 1. októbra 2020 vstúpili do platnosti obmedzenia súvisiace s prevenciou pred šírením vírusu COVID-19. Program našej farnosti bude takýto:

 • Úmysly svätých omší, ktoré ste nahlásili, budú riadne odslúžené v dohodnutom čase.
 • Účasť na jednej svätej omši v jednom čase je obmedzená na 50 účastníkov (všetkých slúžiaceho kňaza, asistencie, kantora, lektorov, veriacich v laviciach). Počas týždňa, myslím, že toto obmedzenie nie je nezvládnuteľné. Problém nastáva v nedeľu, kedy je v kostole viac ľudí.
 • V nedeľu (už aj túto – 4.10.2020) budú v Smolníku dve sväté omše:
  • 8:00 – pre seniorov (nad 65 rokov)
  • 10:30 – pre ostatných (hovoríme stále o 50 ľuďoch)
  • Úhorná – 9:00 hod.
 • Zatiaľ som nenašiel vzorec, ako odrátať 50 ľudí presne, preto rátajte aj s možnosťou, že hoci prídete ku kostolu, dovnútra sa nedostanete :(. 50 ľudí sa vzťahuje na jednu „akciu“ – 50 ľudí spolu – dnu aj von – preto sa nespoliehajte na to, že budeme von :(.
 • Slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných svätých omšiach.
 • Zúčastniť sa na svätých omšiach môžete aj prostredníctvom TV LUX, ale aj na našom YouTube kanále farnosti Smolník. V prípade, že máte záujem, môžete kliknúť ODOBERAŤ a budete informovaný o plánovanom vysielaní (sv. omše, čítanie Sv. Písma, modlitby chvál …)

Oznamujeme, že počas víkendu 15.-16.8.2020 nebudeme z technických príčin vysielať priamy prenos z nášho kostola. Po technickej prestávke budeme znova vysielať počas nedieľ, sviatkov a modlitbu chvál.,

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia týkajúce sa pandémie koronavírusu na Slovensku, je púť v Úhornej naplánovaná na 8.-9. augusta organizovaná len na farskej úrovni, tak ako všetky púte na Slovensku v tomto roku 2020.

Viac

Drahí moji, po nie krátkom čase sme dospeli do stavu, kedy bolo znova umožnené stretávať sa na bohoslužbách v kostoloch, alebo exteriéroch. Teraz možno prichádza na rad vďačnosť našim predkom za to, že postavili taký obrovský kostol v našej farnosti, a to vo všetkej vážnosti.

Aj napriek tomu, že bohoslužby za účasti verejnosti boli povolené, dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a bohoslužbách počas prikázaných sviatkov ostáva v platnosti až do odvolania. Chcem pripomenúť, že tento dišpenz sa nevzťahuje na zdržiavanie sa prác v nedeľu a prikázané sviatky a zasvätenie týchto dní Pánovi.

Viac

Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútne vypadli príjmy našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)

Viac

Drahí moji, podľa výzvy rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, Vás pozývam k spoločnej modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. O 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva spolu s Deviatnikom k Rožňavskej Panne Márii.

Citujem otca biskupa Stanislava: „od 16. marca 2020 sa v celej diecéze budeme modliť Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii. Budeme Pánovi prednášať pokorné prosby s veľkou dôverou, cez našu nebeskú Matku na úmysel zastavenia šírenia sa koronavírusu a tiež, aby sme sa v tejto situácii viac primkli k nášmu Pánovi, k Panne Márii a to nielen na čas tohoto ťažkého obdobia, ale aby sme pri nich už zostali navždy.

Na záver Deviatnika 25. marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána
v biskupskej kaplnke v Rožňave zasvätím diecézu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Celý deviatnik si môžete stiahnuť klinkutím na tento link.

1 2 3 9

NAŽIVO 6.9.2020


Aktuálne

Streda, 28. 10. 2020, 09:11 hod.
 liturgická farba Svätých Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie