farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Správca farnosti: Mgr. Martin Keruľ 
(pôsobiská: 2000 – kňazská vysviacka, 2000 – kaplán Revúca, 2002 – administrátor farnosti Dobšiná, 2006 – kancelár BÚ Rožňava, 2015 – administrátor farnosti Smolník (zároveň kancelár BÚ Rožňava), 2016 – administrátor farnosti Smolník (zároveň odvolaný z úradu kancelára BÚ Rožňava))

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
055 66 Smolník 209

Telefón: +421 (0)53 489 75 09
Mobil: +421 (0)903 268 706

Email: smolnik@burv.sk

IČO: 319 730 43
č.ú.: SK7709000000000523914047 (523914047/0900)