farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Screenshot 2015-10-10 15.02.39V našej diecéze bol od októbra 2015 stanovený Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu na 16. deň každého mesiaca v roku. V rámci neho sa odporúča účasť na svätej omši, prípadne eucharistická adorácia, čítanie Svätého Písma, modlitba posvätného ruženca, pôst, púť alebo vykonanie akéhokoľvek dobrého skutku na úmysel osobitne schválený diecéznym biskupom.

Úmysly schválené diecéznym biskupom na nasledujúce tri mesiace:

December 2015: Aby sme s radosťou očakávali a prijali Ježiša Krista vo svojich srdciach i cez prijatú sviatosť zmierenia a dokázali vylepšiť vzájomné vzťahy. 

Január 2016: Aby sme sa od začiatku nechali prenikať tajomstvom Roka milosrdenstva.

Február 2016: Aby sme venovali väčšiu pozornosť konaniu skutkov telesného milosrdenstva.

Marec 2016: Aby sme stále viac mali na zreteli dôležitosť pokánia v našom živote.
Apríl 2016: Aby sme boli presvedčivými svedkami Božieho milosrdenstva všade tam, kde sa nachádzame.
Máj 2016: Aby naše prvoprijímajúce deti, birmovanci a ich rodiny pod ochranou Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy, vytrvali vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.
Jún 2016: Aby sme šírili a posilňovali úctu k Najsv. Ježišovmu Srdcu a dôverovali jeho prisľúbeniam.
Júl 2016: Aby sa čo najviac mladých ľudí z našej diecézy zúčastnilo na SDM v Krakove.
August 2016: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného života.
September 2016: Aby sme pamätali na to, že po celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo naučiť.
Október 2016 – Jún 2017: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *