farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Jozef Fričovský

  1. Modlitba ruženca – Viesť ju bude vdp. Matúš Boháčik, kaplán v Krompachoch.
  2. Prednáška – pán Ing. Peter Maretta zo Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína.
  3. Obed si, prosím, prineste so sebou.
  4. Modlitba chvál – vdp. Jozef Fričovský, dekan v Smolníku.
  5. Svedectvá – JUDr. Ľubomír Čižmár z Brezna a Mgr. Tadeáš Mikluš st. z Jakloviec.
  6. Kazateľom na sv. omši bude vdp. Martin Keruľ, farár v Brezne-Mazorníkove.

Počas púte bude možné prijať sviatosť zmierenia.

Občerstvenie bude zabezpečené.

Tešíme sa na Vás!

Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk