farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Jozef Fričovský

Drahí moji veriaci, prajem Vám, aby nádej pochádzajúca z Kristovho zmŕtvychvstania a radosť z tejto nádeje v nás pretrvávala po celý náš pozemský život. Nech sme nositeľmi tej skutočnej nádeje v tomto svete plnom falošných, rýchlych a lacných nádejí vedúcich vždy iba k sklamaniu. Buďme Kristovými učeníkmi, ktorí v sebe nosia Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Váš duchovný otec Jozef Fričovský

Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie


Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk