farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Screenshot 2015-10-10 15.02.39V našej diecéze bol od októbra 2015 stanovený Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu na 16. deň každého mesiaca v roku. V rámci neho sa odporúča účasť na svätej omši, prípadne eucharistická adorácia, čítanie Svätého Písma, modlitba posvätného ruženca, pôst, púť alebo vykonanie akéhokoľvek dobrého skutku na úmysel osobitne schválený diecéznym biskupom.

Úmysly schválené diecéznym biskupom na nasledujúce tri mesiace:

December 2015: Aby sme s radosťou očakávali a prijali Ježiša Krista vo svojich srdciach i cez prijatú sviatosť zmierenia a dokázali vylepšiť vzájomné vzťahy. 

Január 2016: Aby sme sa od začiatku nechali prenikať tajomstvom Roka milosrdenstva.

Február 2016: Aby sme venovali väčšiu pozornosť konaniu skutkov telesného milosrdenstva.

Marec 2016: Aby sme stále viac mali na zreteli dôležitosť pokánia v našom živote.
Apríl 2016: Aby sme boli presvedčivými svedkami Božieho milosrdenstva všade tam, kde sa nachádzame.
Máj 2016: Aby naše prvoprijímajúce deti, birmovanci a ich rodiny pod ochranou Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy, vytrvali vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.
Jún 2016: Aby sme šírili a posilňovali úctu k Najsv. Ježišovmu Srdcu a dôverovali jeho prisľúbeniam.
Júl 2016: Aby sa čo najviac mladých ľudí z našej diecézy zúčastnilo na SDM v Krakove.
August 2016: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného života.
September 2016: Aby sme pamätali na to, že po celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo naučiť.
Október 2016 – Jún 2017: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

 
 
Aktuálne

Warning: file_get_contents(http://poltar.fara.sk/wp-content/program/liturgia.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/0/b/0b179247-5446-40ad-a954-27d1f719df4d/rkcsmolnik.sk/web/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php(27) : eval()'d code on line 4
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie