farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Správca farnosti: Mgr. Martin Keruľ 
(pôsobiská: 2000 – kňazská vysviacka, 2000 – kaplán Revúca, 2002 – administrátor farnosti Dobšiná, 2006 – kancelár BÚ Rožňava, 2015 – administrátor farnosti Smolník (zároveň kancelár BÚ Rožňava), 2016 – administrátor farnosti Smolník (zároveň odvolaný z úradu kancelára BÚ Rožňava))

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
055 66 Smolník 209

Mobil: +421 (0)903 268 706

Email: smolnik@burv.sk

IČO: 319 730 43
č.ú.: SK90 0200 0000 0040 0833 1558

Aktuálne
Piatok, 27. 1. 2023, 01:34 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie