farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Správca farnosti: Mgr. Martin Keruľ 
(pôsobiská: 2000 – kňazská vysviacka, 2000 – kaplán Revúca, 2002 – administrátor farnosti Dobšiná, 2006 – kancelár BÚ Rožňava, 2015 – administrátor farnosti Smolník (zároveň kancelár BÚ Rožňava), 2016 – administrátor farnosti Smolník (zároveň odvolaný z úradu kancelára BÚ Rožňava))

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
055 66 Smolník 209

Mobil: +421 (0)903 268 706

Email: smolnik@burv.sk

IČO: 319 730 43
č.ú.: SK90 0200 0000 0040 0833 1558