farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Nezaradené

Drahí moji, po nie krátkom čase sme dospeli do stavu, kedy bolo znova umožnené stretávať sa na bohoslužbách v kostoloch, alebo exteriéroch. Teraz možno prichádza na rad vďačnosť našim predkom za to, že postavili taký obrovský kostol v našej farnosti, a to vo všetkej vážnosti.

Aj napriek tomu, že bohoslužby za účasti verejnosti boli povolené, dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a bohoslužbách počas prikázaných sviatkov ostáva v platnosti až do odvolania. Chcem pripomenúť, že tento dišpenz sa nevzťahuje na zdržiavanie sa prác v nedeľu a prikázané sviatky a zasvätenie týchto dní Pánovi.

Viac

Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútne vypadli príjmy našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)

Viac

Drahí moji, podľa výzvy rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, Vás pozývam k spoločnej modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. O 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva spolu s Deviatnikom k Rožňavskej Panne Márii.

Citujem otca biskupa Stanislava: „od 16. marca 2020 sa v celej diecéze budeme modliť Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii. Budeme Pánovi prednášať pokorné prosby s veľkou dôverou, cez našu nebeskú Matku na úmysel zastavenia šírenia sa koronavírusu a tiež, aby sme sa v tejto situácii viac primkli k nášmu Pánovi, k Panne Márii a to nielen na čas tohoto ťažkého obdobia, ale aby sme pri nich už zostali navždy.

Na záver Deviatnika 25. marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána
v biskupskej kaplnke v Rožňave zasvätím diecézu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Celý deviatnik si môžete stiahnuť klinkutím na tento link.

V rešpektovaní rozhodnutia p. premiéra a biskupov Slovenska rušíme všetky spoločenské aktivity v najšej farnosti – sv. omše, pobožnosti (adorácie, krížové cesty), štáciovú sv. omšu v Kaplnke Navštívenia Panny Márie na Štósskom vrchu, prípravy birmovancov, prvoprijímajúcich, biblické hodiny v zmysle nariadenia:

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. 
Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.
V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.
Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“
Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.
Čičmany 10. marca (TK KBS)
TV LUX bude v tomto čase vysielať neverejné sväté omše (bez účasti veriacich) nasledovne: v pracovné dni o 7:00 h, o 12:00 h a o 19:00 h. V sobotu o 7:00 h a o 18:00 h. V túto nedeľu (15.3.) o 10:30 h a o 18:00 h, v nasledujúcu nedeľu (22.3.) o 10:00 h a o 18:00 h.

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nariadil kvôli korona vírusu v rožňavskej diecéze tieto hygienické opatrenia:

1. Sväteničky v kostoloch majú byť prázdne a nemajú sa používať.

2. Vo sv. omši sa vynechá znak pokoja (podávanie rúk).

3. Sväté prijímanie sa dočasne môže podávať na ruku. Podmienky k tomu sú: Je potrebné si prekrížiť dlane do tvaru kríža, kde sa položí Eucharistia. Potom treba odstúpiť jeden krok nabok a pred kňazom prijať Sviatosť oltárnu.

K príprave na vianočné sviatky neodmysliteľne patrí sviatosť zmierenia. Aj keď sú čítania 3. adventnej nedele plné radostných obrazov a nádeje, základnom adventnej prípravy je ohlasovanie Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky…“ Pripraviť svoje srdce pre Pánov príchod a hlbokú duchovnú radosť, o ktorej hovorí Izaiáš, nie je možné bez pokánia. Pokánie má svoje vyvrcholenie vo sviatosti zmierenia. Na to, aby som prijal sviatosť zmierenia hodne a s duchovným úžitkom, musím sa na ňu náležite pripraviť.

Sviatosť zmierenia začína doma v tichu a hlbokej modlitbe k Duchu Svätému, aby mi ukázal môj život, ako ho vidí On. Hovoríme tomu spytovanie svedomia. Pri tomto poznávaní svojho vnútra a skúmaní svedomia nám ako pomôcka pomôže Spovedné zrkadlo.

Viac

Všetkých Vás pozývame na modlitbu chvál spojenú s poklonou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorá sa bude konať v našom kostole (Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej) v nedeľu 27.10.2019 o 17:00 hod.

Tak, ako každoročne, pozývame Vás na Diecéznu púť k Snežnej Panne Márii v Úhornej, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 4. augusta 2019. Púť sa bude konať na pútnickom mieste pri Kaplnke Snežnej Panny Márie nad obcou Úhorná. Program celej púte sa dozviete po kliknutí na obrázok plagátu nižšie.

plagát s programom Diecéznej púte
ZELENÝ ŠTVRTOK:Pavol Palaščák
Katarína Čermáková
VEĽKÝ PIATOK:Tomáš Rusnák
Katarína Franková
BIELA SOBOTA:Dušan Hudák
Ľudmila Gajdošová
Otomár Vasilco
Kamila Kočišová
Mária Mihaliková
Anna Kluknavská
Antónia Muličáková
Lenka Čermáková
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:Tomáš Rusnák
Szallayová Stella
VEĽKONOČNÝ PONDELOK:Lenka Hudáková
Aktuálne
Sobota, 28. 5. 2022, 11:40 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Streda po 7. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Augustína z Canterbury, biskupa (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie