farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
23.1.2023 – 29.1.2023 (3. týždeň v Cezročnom období) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 22.1.2022 o 10:30 hod.
VYSIELANÁ
Úhorná – 22.1.2022 o 8:30 (nevysielaná)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
23.1.2023
pondelok
féria
3. týždňa v Cezročnom období
Smolník
Úhorná
24.1.2023
utorok
sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
Smolník + Anna a Ján 17:00
Úhorná + Klára Pachotová, výročná 16:00
25.1.2023
streda
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLOA
SVIATOK
Smolník + členovia rodiny Kaszovej 7:00
Úhorná
26.1.2023
štvrtok
sv. Timoteja a Títa, biskupov
spomienka
Smolník
Úhorná
27.1.2023
piatok
sv. Angely Merici, panny
ľubovoľná spomienka
Smolník
Úhorná
28.1.2023
sobota
sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
Smolník + Alžbeta Grenczlerová, výročná 8:00
Úhorná
29.1.2023
nedeľa
ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úhorná za HBM PaZ pre Ruženu 8:30
Smolník za veriacich farnosti 10:30

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube

➢ Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto čase, tí, ktorí sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb, môže získať úplné odpustky.

➢ Katechézy o Desatoro Božích prikázaniach: V sobotu večer o 18:00 hod. Vás pozývam na faru na úvodnú katechézu k Desatoro Božím prikázaniam.

➢ Diecézne stolové kalendáre: V sakristii si môžete zakúpiť diecézne kalendáre na rok 2023. Cena je á 4€.

Vysielaná sv. omša je platnou, a teda zadusťučinil príkazu zúčastniť sa sv. omše v nedele a prikázané sviatky, iba ten, kto je chorý a ten, komu niečo fyzicky zúčastniť sa sv. omše.

PODPORA FARNOSTI:         Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet 
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.       

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

podpora farnosti oprava fasády

 

 

 

 

 

Aktuálne
Piatok, 27. 1. 2023, 01:39 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie