farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
29.11.2021 – 5.12.2021 (1. adventný týždeň) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 28.11.2021 10:30 hod. 
streamovaná (vysielaná online)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
29.11.2021
pondelok
Pondelok
po 1. adventnej nedeli
Smolník   6:00
Úhorná
30.11.2021
utorok
SV. ONDREJA, APOŠTOLA
SVIATOK
Smolník + Ján, výročná 6:00
Úhorná
1.12.2021
streda
Streda
po 1. adventnej nedeli
Smolník za ZaBP pre rodinu Mihalikovú 6:00
Úhorná
2.12.2021
štvrtok
Štvrtok
po 1. adventnej nedeli
Smolník + Pavol Sasák 6:00
Smolník Poklona pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou (individuálne) 16:00 – 18:00
3.12.2021
piatok
Piatok
po 1. adventnej nedeli
Smolník + Jolana a Štefan 6:00
Úhorná
4.12.2021
sobota
Sobota
po 1. adventnej nedeli
Smolník + členovia rodiny Jassai 6:00
Úhorná
5.11.2021
nedeľa

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Smolník PLNE ZAOČKOVANÍ – za veriacich 10:00
Úhorná
Smolník

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube farnosti Smolník

NA BOHOSLUŽBÁCH POUŽÍVAME RESPIRÁTOR!!!

PODPORA FARNOSTI:         

Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet

SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

QR KOD PRE PODPORU FARNOSTI