farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
17.5.2021 – 23.5.2021 (7. veľkonočný týždeň) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 16.5.2021 10:30 hod.
streamovaná (vysielaná online)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
17.5.2021
pondelok
Pondelok
po 7. veľkonočnej nedeli
Smolník za ZaBP pre Jarmilu a Mirku 18:00
Úhorná
18.5.2021
utorok
sv. Jána I., pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka
Smolník + Ján 18:00
Úhorná za HBM PaZ pre Gabriela 16:00
195.2021
streda
Streda
po 7. veľkonočnej nedeli
Smolník za ZaBP pre rodinu Horníkovú 18:00
Úhorná
20.5.2021
štvrtok
sv. Bernardína Sienského, kňaza
ľubovoľná spomienka
Smolník za ZaBP pre rodinu Misíkovú a Frankovú 18:00
Úhorná
21.5.2021
piatok
Piatok
po 7. veľkonočnej nedeli
Smolník + Veronika 18:00
Úhorná + Gejza Stopko 16:00
22.5.2021
sobota
VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
slávnosť
Smolník + Veronika 8:00
Úhorná
23.5.2021
nedeľa
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (TURÍCE) Smolník na úmysel 7:30
Úhorná na úmysel darcu 8:45
Smolník za veriacich farnosti 10:30

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube farnosti Smolník

  • Zbierka počas dnešnej nedele je venovaná na katolícke masmédiá.
  • V sobotu budeme spoločne sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého o 18:00 hod. – ranná sv. omša nebude
PODPORA FARNOSTI:         

Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet

SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

QR KOD PRE PODPORU FARNOSTI