farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
03.10.2022 – 09.10.2022 (27. týždeň v Cezročnom období) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 02.10.2022 o 10:30 hod.
VYSIELANÁ
Úhorná – 02.10.2022 o 8:30 (nevysielaná)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
03.10.2022
pondelok
féria
27. týždňa v Cezročnom období
Smolník
Úhorná
04.10.2022
utorok
sv. Františka Assiského
spomienka
Smolník + brat Michal 18:00
Úhorná za HBM PaZ pre Valériu 16:00
05.10.2022
streda
sv. Faustíny Kowalskej, panny
ľubovoľná spomienka
Smolník za ZaBP pre Jozefa 7:00
Úhorná
06.10.2022
štvrtok
sv. Bruna, kňaza
ľubovoľná spomienka
Smolník + Mária a Jozef 18:00
Smolník Poklona pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou 16:00 – 17:25
07.10.2022
piatok
Ružencovej Panny Márie
PRVÝ PIATOK V MESIACI
Smolník za ZaBP pre Ivana 18:00
Úhorná za HBM PaZ pre Františka 16:00
08.10.2022
sobota
Preblahoslavenej Panny Márie
ľubovoľná spomienka
Smolník
Úhorná sv. omša pri Kaplnke Snežnej Panny Márie v Úhornej 10:00
09.10.2022
nedeľa
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úhorná za HBM PaZ pre Editu 8:30
Smolník za veriacich farnosti 10:30

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube

➢ Prvý piatok v mesiaci:
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci október. K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť hodinu pred večernými sv. omšami, ako aj počas poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo štvrtok. Na návštevu k chorým pôjdem v piatok 7.10.2022 – v Smolníku od 8:00 hod.; v Úhornej od 14:45 hod.

➢ Ružencové bratstvo:
Pozývam členov ružencového bratstva – a nielen ich – na spoločnú modlitbu spojenú s výmenou ružencových tajomstiev. Dnes (nedeľa, 2.10.2022) o 14:00 v kostole sv. Kataríny.

➢ Rožňavská novéna:
Bola ohlásená Rožňavská novéna 2022, ktorá sa bude konať v rožňavskej katedrále a takisto v celej našej diecéze v dňoch 16. – 24.10.2022. Každý deň Novény má na starosti iný dekanát farnosti. 18.10.2022 (utorok) je práve deň Novény, ktorý patrí Spišskému dekanátu. Kto by mal záujem zúčastniť sa Novény v Rožňave, je potrebné nahlásiť sa v sakristii. 

Vysielaná sv. omša je platnou, a teda zadusťučinil príkazu zúčastniť sa sv. omše v nedele a prikázané sviatky, iba ten, kto je chorý a ten, komu niečo fyzicky zúčastniť sa sv. omše.

PODPORA FARNOSTI:         Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet 
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.                          

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

podpora farnosti oprava fasády

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne
Piatok, 7. 10. 2022, 04:07 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie