farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
5.6.2023 – 11.6.2023 (9. týždeň v Cezročnom období) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 4.6.2022 o 10:30 hod.
VYSIELANÁ
Úhorná – 4.6.2022 o 8:30 (nevysielaná)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
5.6.2023
pondelok
sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
spomienka
Smolník
Úhorná
6.6.2023
utorok
sv. Norberta, biskupa
ľubovoľná spomienka
Smolník za BP a ochranu pre Leu 18:00
Úhorná + Žofia a Gabriela 17:00
7.6.2023
streda
féria
9. týždňa v Cezročnom období
Smolník za ZaBP pre rodinu Lorkovú 7:00
Úhorná
8.6.2023
štvrtok
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
PRIKÁZANÝ SVIATOK
Smolník za ZaBP pre Mateja k 80. život. jubileu 18:00
Smolník za HBM PaZ pre členov SNSJ 16:00
9.6.2023
piatok
féria
9. týždňa v Cezročnom období
Smolník + členovia rodiny Gajdošovej 18:00
Smolník Poklona pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia 16:00 – 17:25
10.6.2023
sobota
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Smolník 8:00
Úhorná
11.6.2023
nedeľa
DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úhorná za HBM PaZ pre členov rodiny Oravcovej 8:30
Smolník za veriacich farnosti 10:30

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube

➢ Prikázaný sviatok: Vo štvtok budeme sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá je spojená s procesiou. Kto sa zúčastní na procesii, môže získať úplné odpustky.

➢ Zbierky: Zbierka na Turíce, ktorá sa uskutočnila minulú nedeľu v našej farnosti spolu činila 286,17€. Všetkých darcom úprimné Pán Boh zaplať!

➢ Ružencové bratstvo: Pozývam členov Ružencového bratstva – a nielen ich – na spoločnú modlitbu spojenú s výmenou ružencových tajomstiev – dnes (nedeľa 4.6.2023) o 14:00 hod.

➢ Katechézy: Všetkých Vás pozývam na v poradí šiestu z katechéz o 7 sviatostiach, ktorá sa bude konať v piatok po sv. omši – 19:00 hod. na fare. Tentokrát budeme hovoriť o piatej sviatosti – POMAZANIE NEMOCNÝCH.

Vysielaná sv. omša je platnou, a teda zadusťučinil príkazu zúčastniť sa sv. omše v nedele a prikázané sviatky, iba ten, kto je chorý a ten, komu niečo fyzicky zúčastniť sa sv. omše.

PODPORA FARNOSTI:         Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet 
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.              

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

podpora farnosti oprava fasády

 

Aktuálne

Warning: file_get_contents(http://poltar.fara.sk/wp-content/program/liturgia.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/0/b/0b179247-5446-40ad-a954-27d1f719df4d/rkcsmolnik.sk/web/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php(27) : eval()'d code on line 4
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie