farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
2.8.2021 – 8.8.2021 (18. týždeň v Cezročnom období) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 1.8.2021 10:30 hod.
streamovaná (vysielaná online)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
2.8.2021
pondelok
féria
18. týždňa v Cezročnom období
Smolník
Úhorná
3.8.2021
utorok
féria
18. týždňa v Cezročnom období
Smolník + Pavol Sasák 18:00
Úhorná za HBM Po a pomoc v ťažkej situácii pre Vojtecha a pre Máriu s rod. 16:30
4.8.2021
streda
sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
spomienka
Smolník + Marek 7:00
Úhorná
5.8.2021
štvrtok
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
ľubovoľná spomienka
Smolník + Margita Vincentiová a rodina 18:00
Úhorná
6.8.2021
piatok
PREMENENIE PÁNA
sviatok
Smolník + Štefan 18:00
Úhorná za HBM PaZ pre Mareka s rod. 16:30
7.8.2021
sobota
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Smolník
Úhorná
8.8.2021
nedeľa

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SNEŽNEJ PANNY MÁRIE V ÚHORNEJ 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Smolník za veriacich farnosti 8:30
Úhorná na úmysel darcu 11:00
Kaplnka 10:00

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube farnosti Smolník

➤ Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť pred sv. omšami. Na návštevu k chorým pôjdem v piatok 6.8.2021 – Smolník od 8:00 hod., Úhorná od 15:30

Počas víkendu 7-8.8.2021 budeme sláviť odpustovú slávnosť Snežnej Panny Márie v Úhornej. Na to, aby sme sa mohli zúčastniť tejto púte je potrebné, aby sme mali vymedzený priestor, ktorý bude vyznačený páskou a vstupovali iba na miestach, ktoré budú označené a kde sa budú vyhotovovať zoznamy účastníkov (meno, priezvisko, tel. číslo). Rúška sú na hromadnej akcii potrebné aj v exteriéri.

PODPORA FARNOSTI:         

Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet

SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

QR KOD PRE PODPORU FARNOSTI
Aktuálne
Piatok, 6. 8. 2021, 04:21 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Streda 18. týždňa v Cezročnom období alebo Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie