farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

FARSKÉ OZNAMY FARNOSTI SMOLNÍK

Týždeň po 1.adventnej nedeli

04.11.2023 – 10.12.2023

    Kontakt: Mgr. Jozef Fričovský, dekan-farár; tel: 0902 904 368; email:smolnik@burv.sk
DeňDátum a časLiturgické slávanie a úmysly
Pondelok:04.12.2023
Utorok:05.12.2023
Smolník06:00+ Štefan a Otília
Úhorná15:00+ Katarína a Katarína
Streda:06.12.2023
Smolník06:00+ Vojtech a Mária
Štvrtok: 07.12.2023
Smolník17:00Tichá adorácia Sviatosti Oltárnej – do 18:00 hod.
Smolník06:00+ sestra Magdaléna, Marcel a Matej
Piatok:08.12.2023Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
Smolník17:00Za veriacich
Úhorná15:00HBM požehnanie a uzdravenie Márie
Sobota: 09.12.2023
Smolník06:00ZBP pre Martina a Janku s rodinou
Nedeľa:10.12.20232. adventná nedeľa
Smolník10:30Za veriacich (streamovaná)
Úhorná09:00HBM PaZ pre Andreu s rodinou
    – Vo štvrtok o 18:00 hod. bude nácvik spevokolu.
    – V piatok je prikázaný sviatok. Každý kresťan katolík má zasvätiť tento deň ako nedeľu a byť na sv. omši.
    – V adventnom období do 16.12.2023 budeme počas týždňa sláviť rorátne sv. omše ráno o 06:00 hod. Po nich Vás srdečne pozývam na faru na kávu a koláčik
Úprimné pán Boh zaplať za každý váš milodar, zaslaný na podporu farnosti alebo opravu fasády farskej budovy !
Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk