farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
23.05.2022 – 29.5.2022 (6. veľkonočný týždeň) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 22.05.2022 o 10:30 hod.
streamovaná (vysielaná online)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
23.05.2022
pondelok
Pondelok
po 6. veľkonočnej nedeli
Smolník
Úhorná
24.05.2022
utorok
Utorok
po 6. veľkonočnej nedeli
Smolník poďakovanie za BOaBP k 83 rokom života 18:00
Úhorná
25.05.2022
streda
Streda
po 6. veľkonočnej nedeli
Smolník na úmysel 07:00
Úhorná
26.05.2022
štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
Smolník za veriacich farnosti 18:00
Úhorná za HBM PaZ pre členov SNSJ 16:30
27.05.2022
piatok
sv. Augustína z Canterbury, biskupa
ľubovoľná spomienka
Smolník za ZaBPaBPo pre Boženu 18:00
Úhorná + Ján 17:00
28.05.2022
sobota
Sobota
po 6. veľkonočnej nedeli
Smolník za ZaBPaBPo pre Boženu 08:00
29.05.2022
nedeľa
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA      
Úhorná za HBM PaZ pre Annu, Štefana a Martina s rodinami 08:00
Smolník za veriacich farnosti (slávnosť 1. sv. prijímania) 10:30

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube

➢ Novéna k Duchu Svätému: Od piatku sa spoločne budeme modliť Novénu k Duchu Svätému pred sv. omšou.

➢ Slávnosť 1. svätého prijímania: Budúcu nedeľu budeme sláviť v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. K 1. sv. prijímaniu pristúpia 3 deti (1 chlapec a 2 dievčatá).

➢ Oznam biskupov Slovenska: Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Vysielaná sv. omša je platnou, a teda zadusťučinil príkazu zúčastniť sa sv. omše v nedele a prikázané sviatky, iba ten, kto je chorý a ten, komu niečo fyzicky zúčastniť sa sv. omše.

PODPORA FARNOSTI:         Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet 
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.                

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

podpora farnosti oprava fasády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne
Sobota, 28. 5. 2022, 11:57 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Streda po 7. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Augustína z Canterbury, biskupa (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie