farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

FARSKÉ OZNAMY FARNOSTI SMOLNÍK

Týžden po 3. veľkonočnej nedeli

15.04.2024 – 21.04.2024

    Kontakt: Mgr. Jozef Fričovský, dekan-farár; tel: 0902 904 368; email:smolnik@burv.sk
DeňDátum a časLiturgické slávanie a úmysly
Pondelok:15.04.2024
Utorok:16.04.2024
Smolník18:00+ Miloš
Úhorná16:00+ Františka a Štefan
Streda:17.04.2024
Smolník07:00+ Ján a Vojtech
Štvrtok: 18.04.2024
Smolník16:30Tichá adorácia Sviatosti Oltárnej – do 17:30 hod.
Smolník18:00+ Mária a Juraj Minďároví
Piatok:19.04.2024
Smolník18:00+ Ladislav Szallay
Úhorná16:00Za HBM PaZ pre Alžbetu
Sobota: 20.04.2024
Smolník08:00+ Jozef Dlugoš
Nedeľa:21.04.20244. Veľkonočná nedeľa
Smolník10:30Za veriacich (streamovaná)
Úhorná09:00Za HBM PaZ pre Editu
    – V stredu o 18:00 bude nácvik na chvály.
    – V nedeľu počas sv. omše budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môže raz do roka každý, kto dosiahol 60 rok života. Podmienkou je byť vyspovedaný a prijať na sv. omši Eucharistiu.
    – Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na seminár.
Úprimné pán Boh zaplať za každý váš milodar, zaslaný na podporu farnosti alebo opravu fasády farskej budovy !
Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk