farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
19.2.2018 – 25.2.2018 (1. pôstny týždeň)
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľné sv. omše (18.2.2018) sú: 
 
v Úhornej o 08:00 hod.
v Smolníku o 10:30 hod.
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
19.2.2018
pondelok
pondelok
po 1. pôstnej nedeli
Smolník
Úhorná
20.2.2018
utorok
utorok
po 1. pôstnej nedeli
Smolník ad intentionem ordinarii 17:00
Úhorná za HBM, Po a uzdravenie Vladimíra 15:00
21.2.2018
streda
streda
po 1. pôstnej nedeli
Smolník ad intentionem ordinarii 7:00
Úhorná
22.2.2018
štvrtok
KATEDRA SV. PETRA
sviatok
Smolník ad intentionem ordinarii 17:00
Úhorná
23.2.2018
piatok
piatok
po 1. pôstnej nedeli
Smolník za ZaBP pre Vladimíra 17:00
Úhorná + Žofia a Štefan 15:00
24.2.2018
sobota
sobota
 po 1. pôstnej nedeli
Smolník ad intentionem ordinarii (S NEDEĽNOU PLATNOSŤOU) 18:00
Úhorná
25.2.2018
nedeľa
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA Smolník za veriacich (ŠTÁCIOVÁ SV. OMŠA V KAPLNKE NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE NA ŠTÓSSKOM VRCHU) 10:30
Úhorná + Katarína 8:00
Sm. Huta 9:15

➢ Štáciová sv. omša: 25. februára budeme sláviť štáciovú sv. omšu v Kaplnke Navš venia Panny Márie na Štósskom vrchu o 10:30 hod.

➢ Krížové cesty: Každý piatok sa budeme modlievať pol hodiny pred sv. omšou krížovú cestu. A taktiež každú nedeľu o 14:00 hod.. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

➢ Jarná zbierka na charitu: Dnes (18.2.) je vyhlásená jarná zbierka na charitu.

➢ Modlitba Dobrý a preláskavý Ježišu: Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

➢ Eucharistická adorácia: Vo štvrtok (22.2.) bude od 15:30 hod. vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna verejnej poklone do 16:30 hod.

➢ Biblická hodina a modlitba chvál: Pozývam všetkých na biblickú hodinu (Dt 20, Dt 21 – Predpisy o vojenskej službe, prípad neobjasnenej vraždy, právo prvorodenstva, neposlušný syn, pochovanie popraveného) a spoločnú modlitbu v piatok po sv. omši.