farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

FARSKÉ OZNAMY FARNOSTI SMOLNÍK

Týždeň po 2. pôstnej nedeli

26.02.2024 – 03.03.2024

  Kontakt: Mgr. Jozef Fričovský, dekan-farár; tel: 0902 904 368; email:smolnik@burv.sk
DeňDátum a časLiturgické slávanie a úmysly
Pondelok:26.02.2024
Utorok:27.02.2024
Smolník17:00+ Anna, Jozef a Marta
Streda:28.02.2024Kňazské rekolekcie
Smolník09:30Na úmysel ordinára
Štvrtok: 29.02.2024
Smolník17:00+ Ján Dorko
Úhorná15:00+ Gabriela
Piatok:01.03.2024
Smolník17:00+ Hedviga Sasáková (1. výr.)
Úhorná15:00Za HBM PaZ pre členov SNSJ
Sobota: 02.03.2024Fatimská sobota
Smolník08:00ZBP pre rodiny Keruľovú, Korfantovú a Pavlíkovú
Nedeľa:03.03.20243. pôstna nedeľa
Smolník10:30Za veriacich (streamovaná)
Úhorná09:00Za obrátenie Tomáša s rodinou
  – V stredu o 09:30 budú v našej farnosti kňazské rekolekcie Spišského a Jasovského dekanátu.
  – Vo štvrtok bude nácvik spevokolu po sv. omši.
  – V piatok bude o 16:30 Krížová cesta a po sv. omši 1.-piatková pobožnosť.
  – V sobotu o 18:00 hod. Vás pozývam na faru na modlitbu chvál.
  – V nedeľu o 14:00 bude Krížová cesta a po nej bude výmena ružencových tajomstiev.
  – V tomto týždni je 1. piatok v mesiaci. Spovedať budem pred každou sv. omšou, s výnimkou stredy.
  Chorých budem spovedať: v Úhornej vo štvrtok od 13:30 hod. a v Smolníku v piatok od 08:00 hod.
Úprimné pán Boh zaplať za každý váš milodar, zaslaný na podporu farnosti alebo opravu fasády farskej budovy !
Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk