farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
20.3.2023 – 26.3.2023 (4. pôstny týždeň) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľná svätá omša – 19.3.2022 o 10:30 hod.
VYSIELANÁ
Úhorná – 19.3.2022 o 8:30 (nevysielaná)
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
20.3.2023
pondelok
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ
Smolník za Jozefov 18:00
Úhorná + Kvetoslava 16:30
21.3.2023
utorok
Utorok
po 4. pôstnej nedeli
Smolník za ZaBPo pre Boženu 18:00
Úhorná
22.3.2023
streda
Streda
po 4. pôstnej nedeli
Smolník za ZaBPo pre Veroniku 7:00
Úhorná
23.3.2023
štvrtok
Štvrtok
po 4. pôstnej nedeli
Smolník za ZaBP pre členov rodiny 18:00
Smolník Poklona pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia 16:00 – 17:25
24.3.2023
piatok
Piatok
po 4. pôstnej nedeli
Smolník + Miroslav Vincenti 18:00
Úhorná + Štefan a František 16:30
25.3.2023
sobota
ZVESTOVANIE PÁNA
SLÁVNOSŤ
Smolník za tých, ktorí majú strach pristúpiť k sviatosti zmierenia 8:00
Úhorná
26.3.2023
nedeľa
PIATA PÔSTNA NEDEĽA  Úhorná za HBM PaZ pre Valériu 8:30
Smolník za veriacich farnosti 10:30

Sväté omše, pri ktorých je čas označený zelenou farbou, sú vysielané prostredníctvom kanálu YouTube

➢ Zbierka KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom: KBS v spolupráci s SKCh vyhlasuje na budúcu nedeľu zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos so zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje SKCh (Slovenská Katolícka Charita) spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Podporujú sa kresťanské komunity, základné životné potreby pre núdznych, najmä prístup k pitnej vode a zabezpečujú vzdelávanie detí a mladých. Uvedomujeme si, že aj farnosti na Slovensku majú ťažkosti z dôvodu vojny na Ukrajine, či cien energií. Napriek náročnej situácii, je dôležité, aby sme sa neuzatvárali výlučne do vlastných problémov, ale mysleli aj na našich bratov a sestry na Blízkom východe. Okrem vojny a zemetrasenia v Sýrii, humanitárnej krízy v Libanone a násilia stále prítomných buniek Islamského štátu čelia aj rôznym formám prenasledovania pre svoju vieru.

➢ Sviatosť zmierenia: Počas celého pôstneho obdobia budem vysluhovať sviatosť zmierenia hodinu pred sv. omšou v UT, PIA.

➢ Rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia: Dávam do pozornosti rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami 2023.

➢ Krížové cesty: V piatky a nedele počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modlievať krížovú cestu (v piatok o 17:15 hod. a v nedeľu o 14:00 hod.)

➢ Krížová cesta piesní: Budúcu nedeľu vás pozývam na Križovú cestu piesní, ktorá bude o 17:00 hod. (26.3.2023)

➢ Katechézy o Desatoro Božích prikázaniach (8): V sobotu večer o 18:00 Vás pozývam na faru na ďalšiu z katechéz o Desatich Božích prikázaniach – 8. Božie prikázanie (Je potrebné si doniesť Sv. Písmo (SZ a NZ), okuliare). „Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu!“

➢ Zmena času: Budúci víkend v noci z 25. na 26. marca sa mení čas z 02:00 na 03:00 (spíme kratšie 🙁 )

Vysielaná sv. omša je platnou, a teda zadusťučinil príkazu zúčastniť sa sv. omše v nedele a prikázané sviatky, iba ten, kto je chorý a ten, komu niečo fyzicky zúčastniť sa sv. omše.

PODPORA FARNOSTI:         Našu farnosť môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet 
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
vedený vo VÚB, a.s.           

PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA KAŽDÝ VÁŠ PRÍSPEVOK!

podpora farnosti oprava fasády

 

Aktuálne
Utorok, 21. 3. 2023, 15:19 hod.
 liturgická farba Piatok po 3. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie