farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

FARSKÉ OZNAMY FARNOSTI SMOLNÍK
25.týždeň v cezročnom období
25.09.2023 – 01.10.2023

    Kontakt: Mgr. Jozef Fričovský, dekan-farár; tel: 0902 904 368; email:smolnik@burv.sk
DeňDátum a časLiturgické slávanie a úmysly
Pondelok:25.09.2023
Utorok:26.09.2023
Smolník18:00+ Margita
Úhorná16:30Za HBM PaZ pre Editu
Streda:27.09.2023Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
Smolník07:00+ rodina Riapošová, Beraková a Kubandová
Štvrtok: 28.09.2023
Smolník16:00Tichá adorácia Sviatosti Oltárnej – do 17:25 hod.
Smolník18:00ZBP pre rehoľnú sestru Máriu Nelly k 70. výročiu večných sľubov
Piatok:29.09.2023Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)
Smolník18:00ZBP pre Alžbetu
Úhorná16:30+ Božena
Sobota: 30.09.2023Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Smolník08:00+ Júlia a Michal
Nedeľa: 01.10.2023 26. nedeľa v cezročnom období
Smolník09:00Za veriacich (streamovaná)
Úhorná07:30Za HBM PaZ pre Petra a Pavla s rodinami
    V piatok o 19:00 Vás pozývam všetkých na faru na Biblickú hodinu.
    V sobotu o 10:15 prosím birmovancov, aby prišli na stretnutie na faru.
    V nedeľu o 14:00 bude v kostole v Smolníku stretnutie Ružencového spoločenstva.
Úprimné pán Boh zaplať za každý váš milodar, zaslaný na podporu farnosti alebo opravu fasády farskej budovy !
Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk