farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

FARSKÉ OZNAMY FARNOSTI SMOLNÍK

11. týždeň v cezročnom období

17.06.2024 – 23.06.2024

    Kontakt: Mgr. Jozef Fričovský, dekan-farár; tel: 0902 904 368; email:smolnik@burv.sk
DeňDátum a časLiturgické slávanie a úmysly
Pondelok:17.06.2024
Utorok:18.06.2024
Smolník18:00+ Jozef a Júlia
Úhorná16:00Na úmysel darcu
Streda:19.06.2024
Smolník07:00ZBP pre Jozefa
Štvrtok: 20.06.2024
Smolník16:30Tichá adorácia Sviatosti Oltárnej – do 17:30 hod.
Smolník18:00Poďakovanie za dar kňazstva
Piatok:21.06.2024Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
Smolník18:00+ starí rodičia Katarína a Anton a Anna a Michal
Úhorná16:00+ Viliam
Sobota: 22.06.2024
Smolník18:00+ Štefan Koch (1. výr.)
Nedeľa:23.06.202412. nedeľa v cezročnom období
Smolník10:30Za veriacich (streamovaná)
Úhorná09:00Za HBM PaZ pre členov SNSJ
    – Ďakujem všetkým chlapom, ktorí boli na brigáde na fare. Aj počas týždňa budeme pracovať. Ktorí môžete, prosím príďte pomôcť.
Úprimné pán Boh zaplať za každý váš milodar, zaslaný na podporu farnosti alebo opravu fasády farskej budovy !
Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie


Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk