farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

S radosťou Vám oznamujem, že od pondelka 12.7.2021 sa už aj okres Gelnica konečne zaradil medzi zelené zóny v Covid automate. Verím tomu, že situácia sa bude aj naďalej zlepšovať a nič nám nebude brániť, aby sme sa mohli v tomto roku zúčastniť púte k Snežnej Panne Márii v Úhornej. Púť sa uskutoční v čase 7.8.2021 – 8.8.2021. Celý program púte je na plagáte. Momentálne podmienky zúčastnenia sa púte sú:

NIE JE potrebný test, potvrdenie o očkovaní, ani potvrdenie o prekonaní Covid-u.

JE POTREBNÉ, aby sa ľudia zdržovali vo vyznačenom priestore a vchádzali cez miesta, ktoré budú označené, kde bude služba, ktorá bude vytvárať zoznamy. Maximálny počet ľudí je 999.

Vybraté časti programu (vrátane hlavnej slávnostnej sv. omše celebrovanej J.E. Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom) budú vysielané prostredníctvom YouTube kanálu farnosti Smolník, ktorý nájdete na adrese https://www.youtube.com/channel/UCcoxwfefnvWYbc59sA7mx_g.

V prípade akýchkoľvek zmien v organizácii púte, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, Vás budeme informovať.