farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Od roku 1813 sa na mieste pod kopcom Hekerová konajú púte k Panne Márii Snežnej, ktorej je zasvätená kaplnka nad obcou Úhorná. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Diecézna púť sa konala počas víkendu 5.8. – 6.8.2017. Samotný začiatok púte bol stanovený na 15:00 hod.. Tomuto začiatku však predchádzala príprava v podobe modlitby Deviatnika k Panne Márii rožňavskej vo všetkých farnostiach diecézy a ako blízka príprava reálne pešie putovanie pútnikov z Rožňavy a zo Smolníka.

Úvodnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Svätej omši predchádzala pobožnosť Fatimskej soboty a záverom svätej omše sa ukončil Deviatnik k Panne Márii rožňavskej. Po tejto svätej omši bola možnosť adorovať Eucharistického Krista pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Kaplnke Snežnej Panny Márie.

Hraným dialógom medzi modliacim sa chalanom a Bohom sme sa spoločne zamysleli nad silou modlitby Otčenáš a jej dosahom nad našimi životmi.

K Bohu sa nemáme obracať iba s prosbami, ale máme ho v prvom rade chváliť, čoho obsahom bola modlitba chvál, ktorú doprevádzali hudbou a spevom mladí z viacerých farností našej diecézy a túto modlitbu viedol vdp. Myroslav Ščerban. Otvorenosť voči Božej moci, spojená s milostivým a rokmi premodleným miestom Úhornej bolo doslova cítiť.

Eucharistia je stále centrom kresťanského života, a preto modlitby chvál pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Jozef Fričovský.

Už neoddeliteľnou časťou púte v Úhornej je krížová cesta, ktorá sa vinie od kaplnky až po Žalár v lese. Tma, ticho, opatrnosť pri každom kroku vytvára úžasnú atmosféru, v ktorej človek môže precítiť každé jedno zastavenie. Krížovú cestu svojou modlitbou viedol Mons. Dušan Lukáč.

Pre mnohých už krížová cesta znamenala prípravu na spánok a oddych. Mnohí putovali pešo, boli unavení … Nie však na veľmi dlho. Krížová cesta skončila okolo 01:30.

Každý mal možnosť v tichu adorovať pred Sviatosťou Oltárnou až do 6:00 hod. rána.

Po nádhernom východe slnka začali ožívať stany a celé miesto.

O 6:30 hod. sa slávila Eucharistia v nemeckom jazyku (vpd. Róbert Tokár) a o 7:30 hod. v maďarskom jazyku (vpd. Patrik Balázs).

Spoločnou modlitbou radostného ruženca pri jaskyni Panny Márie sme sa pripravili na hlavnú – slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval s prítomnými kňazmi J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. 

Znova sme mali možnosť prísť na toto milostivé miesto a pozorovať Pannu Máriu ako kráčala za 

 

Kristom, ale zároveň s Kristom. Prišli sme sa učiť. Učiť, ale zároveň prosiť, aby sme presne toto dokázali urobiť aj v našich životoch. Kráčať za Kristom, spolu s Kristom.

Martin Keruľ, správca farnosti Smolník

Autor foto: Martin Bíreš

Aktuálne
Piatok, 9. 12. 2022, 00:00 hod.
 liturgická farba Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie