farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej sa v tomto roku uskutoční v čase 7.8.2021 – 8.8.2021. Vzhľadom na stále platné protipandemické opatrenia a po porade s RÚVZ, Vás budeme informovať o programe a rozsahu púte (t.j. či bude púť v štandardnom merítku, alebo iba na farskej úrovni – ako minulý rok). Samozrejme, že vybraté časti púte – hlavne slávnostnú sv. omšu, celebrovanú otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom) budeme vysielať na kanále YouTube farnosti Smolník https://www.youtube.com/channel/UCcoxwfefnvWYbc59sA7mx_g .

Aktuálne
Piatok, 27. 1. 2023, 03:04 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie