farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Drahí moji, po nie krátkom čase sme dospeli do stavu, kedy bolo znova umožnené stretávať sa na bohoslužbách v kostoloch, alebo exteriéroch. Teraz možno prichádza na rad vďačnosť našim predkom za to, že postavili taký obrovský kostol v našej farnosti, a to vo všetkej vážnosti.

Aj napriek tomu, že bohoslužby za účasti verejnosti boli povolené, dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a bohoslužbách počas prikázaných sviatkov ostáva v platnosti až do odvolania. Chcem pripomenúť, že tento dišpenz sa nevzťahuje na zdržiavanie sa prác v nedeľu a prikázané sviatky a zasvätenie týchto dní Pánovi.

Veriaci môžu byť prítomní na bohoslužbách iba za prísneho dodržania pravidiel nariadených hlavným hygienikom a potvrdených kompetentnými cirkevnými autoritami. Celý zoznam pravidiel uvádzam nižšie. V kostole sú označené miesta, ktoré je možné zaujať. Je jedno, že som „zvyknutý“ sedieť na inom mieste! Všetky veci – knižky, okuliare – sú poukladané na bočnej lavičke pri vchode a prosím, aby ste si ich vzali, na laviciach nesmie ostávať nič. Pri vchode do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky. Aj v prípade, že sa vám neujde miesto na sedenie, dodržte označené miesta na státie. Verím, že niekedy nie je možné udržať deti, aby boli na jednom mieste, preto prosím rodičov, aby radšej ostali pri kostole a využili zvukový prenos pri bočnom vchode do kostola (verím, že sa nám to podarí spojazdniť :)).

Program sv. omší, ktorý je zverejnený na tento týždeň ostáva v platnosti a nič sa nemení. Sväté omše budú slávené o 18:00 hod. v Smolníku, vrátane soboty o 9:00 a nedele o 9:00 hod. a zároveň prenášané prostredníctvom internetu tak, ako doteraz. Sväté omše budú počas týždňa recitované.

Od budúceho týždňa budem sláviť sv. omše už aj vo filiálke Úhorná, tak ako bolo zvykom (UT, PIA, NE).

Je oveľa ľahšie prejavovať úctu a solidaritu keď sa spoločne nestretávame, teraz je čas, aby sme túto solidaritu a úctu ukázali v praxi – naživo. Chcem – môžem – mal by som – nech sa páči – urobím to za vás – nechám Vám miesto – rád sa vystúpim – toto nech sú slová, ktoré sa stávajú s Božou pomocou činmi.

Usmernenia hlavného hygienika:

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali. 

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

–  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 


–  pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 


– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, 


– preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi, 

–  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 


–  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 


–  usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 


–  dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, 


–  pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), 


–  ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), 


–  v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 


–  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 


–  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), 


–  pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Aktuálne

Warning: file_get_contents(http://poltar.fara.sk/wp-content/program/liturgia.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/0/b/0b179247-5446-40ad-a954-27d1f719df4d/rkcsmolnik.sk/web/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php(27) : eval()'d code on line 4
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie