farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

matugaur

1 2 3 12

V nedeľu 27.11.2022 o 10:30 hod. budeme v našej farnosti sláviť odpustovú slávnosť sv. Kataríny (nakoľko už začíname adventné obdobie, sv. omša bude z 1. adventnej nedele). Večer o 17:00 Vás pozývame na modlitby chvál v tom istom Kostole sv. Kataríny.

Pozývame Vás na záverečnú sv. omšu s odložením sochy Panny Márie z jaskyne do kaplnky, ktorá sa uskutoční 8.10.2022 v Kaplnke Snežnej Panny Márie v Úhornej.

Pozývame Vás na Rožňavskú novénu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorá bude pod názvom „Mári, Matka Cirkvi a každej rodiny“. Novéna sa uskutoční v dňoch 16. – 24. októbra 2022.

plagát

Počas víkendu 6. – 7.8.2022 sa uskutoční Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej (Kaplnka nad dedinou). Všetkých Vás pozývame zažiť požehnané chvíle. Autom je možný iba prístup z Úhornej. Cesta z Krásnohorského Podhradia je pre rekonštrukciu zatvorená.

1 2 3 12
Aktuálne
Utorok, 21. 3. 2023, 15:26 hod.
 liturgická farba Piatok po 3. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie