farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

.:: aktualizované ::. Do pozornosti dávam rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia v našej farnosti, ako aj v okolitých farnostiach. K dobrému vykonaniu svätej spovede je potrebná aj náležitá príprava, ktorá má zahŕňať modlitbu a úprimné spytovanie svedomia, napr. podľa spovedného zrkadla.

Sobota – 17.12.2016
Farnosť Smolník 9:00 hod. – 10:30 hod.
Úhorná (FÚ Smolník) 10:00 hod. – 10:30 hod.
Farnosť Švedlár 10:45 hod. – 11:45 hod.
Stará Voda (FÚ Švedlár) 11:50 hod. – 12:20 hod.
Farnosť Nálepkovo 14:00 hod. – 16:00 hod.

spovedné zrkadlo

Nedeľa – 18.12.2016
Farnosť Smolnícka Huta 13:00 hod. – 13:45 hod.
Farnosť Mníšek nad Hnilcom 14:00 hod. – 15:00 hod.