farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Čas a miesto si môžete vybrať podľa rozpisu po kliknutí na obrázok.