farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

.:: aktualizované ::. Do pozornosti dávam rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia v našej farnosti, ako aj v okolitých farnostiach. K dobre vykonanej svätej spovede je potrebná aj náležitá príprava, ktorá má zahŕňať modlitbu a úprimné spytovanie svedomia, napr. podľa spovedného zrkadla.

Sobota – 19.3.2016
Farnosť Smolník 9:00 hod. – 10:30 hod.
Úhorná (FÚ Smolník) 10:45 hod. – 11:15 hod.
Farnosť Švedlár 11:35 hod. – 12:35 hod.
Stará Voda (FÚ Švedlár) 13:45 hod. – 14:15 hod.
Farnosť Nálepkovo 14:30 hod. – 16:30 hod.

spovedné zrkadlo

Nedeľa – 20.3.2016
Farnosť Smolnícka Huta 13:00 hod. – 13:45 hod.
Farnosť Mníšek nad Hnilcom 14:00 hod. – 15:00 hod.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *