farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Vitajte na obnovenej stránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Smolník! Staršie záležitosti môžete stále nájsť na adrese www.rkcsmolnik.sk. Novú stránku budeme postupne dotvárať.

Martin Keruľ, správca farnosti