farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Rozpis služieb lektorov v Kostole sv. Kataríny v Smolníku

web_smolnik_rozpis_citani