farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Ponúkame aktuálne číslo farského listu 03/2018 pre týždeň 26.2.2018 – 4.3.2018 Pre Smolník a Úhornú.