farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Nech sa páči! Ponúkame aktuálne číslo farského listu 02/2018 pre týždeň 19.2. – 25.2.2018 Pre Smolník a Úhornú.