farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútne vypadli príjmy našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
SK90 0200 0000 0040 0833 1558
účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)

V prípade, že Vám je jednoduchšie naskenovať platbu do mobilnej aplikácie, uvádzame QR kód. Po naskenovaní QR kódu, stačí vyplniť meno prijímateľa „Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník“ (alebo podobne – je to údaj pre Vašu potrebu a prehľad) a zadať sumu, ktorou ste sa rozhodli prispieť. Správu pre prijímateľa uveďte „Podpora farnosti“.

Úprimné Pán Boh zaplať!