farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Prinášame niekoľko fotografií z odpustovej slávnosti Návštevy Panny Márie v kaplnke na Štósskom vrchu.