farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Od roku 1813 sa na mieste pod kopcom Hekerová konajú púte k Panne Márii Snežnej, ktorej je zasvätená kaplnka nad obcou Úhorná. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Diecézna púť sa konala počas víkendu 5.8. – 6.8.2017. Samotný začiatok púte bol stanovený na 15:00 hod.. Tomuto začiatku však predchádzala príprava v podobe modlitby Deviatnika k Panne Márii rožňavskej vo všetkých farnostiach diecézy a ako blízka príprava reálne pešie putovanie pútnikov z Rožňavy a zo Smolníka.

Úvodnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Svätej omši predchádzala pobožnosť Fatimskej soboty a záverom svätej omše sa ukončil Deviatnik k Panne Márii rožňavskej. Po tejto svätej omši bola možnosť adorovať Eucharistického Krista pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Kaplnke Snežnej Panny Márie.

Hraným dialógom medzi modliacim sa chalanom a Bohom sme sa spoločne zamysleli nad silou modlitby Otčenáš a jej dosahom nad našimi životmi.

K Bohu sa nemáme obracať iba s prosbami, ale máme ho v prvom rade chváliť, čoho obsahom bola modlitba chvál, ktorú doprevádzali hudbou a spevom mladí z viacerých farností našej diecézy a túto modlitbu viedol vdp. Myroslav Ščerban. Otvorenosť voči Božej moci, spojená s milostivým a rokmi premodleným miestom Úhornej bolo doslova cítiť.

Eucharistia je stále centrom kresťanského života, a preto modlitby chvál pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Jozef Fričovský.

Už neoddeliteľnou časťou púte v Úhornej je krížová cesta, ktorá sa vinie od kaplnky až po Žalár v lese. Tma, ticho, opatrnosť pri každom kroku vytvára úžasnú atmosféru, v ktorej človek môže precítiť každé jedno zastavenie. Krížovú cestu svojou modlitbou viedol Mons. Dušan Lukáč.

Pre mnohých už krížová cesta znamenala prípravu na spánok a oddych. Mnohí putovali pešo, boli unavení … Nie však na veľmi dlho. Krížová cesta skončila okolo 01:30.

Každý mal možnosť v tichu adorovať pred Sviatosťou Oltárnou až do 6:00 hod. rána.

Po nádhernom východe slnka začali ožívať stany a celé miesto.

O 6:30 hod. sa slávila Eucharistia v nemeckom jazyku (vpd. Róbert Tokár) a o 7:30 hod. v maďarskom jazyku (vpd. Patrik Balázs).

Spoločnou modlitbou radostného ruženca pri jaskyni Panny Márie sme sa pripravili na hlavnú – slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval s prítomnými kňazmi J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. 

Znova sme mali možnosť prísť na toto milostivé miesto a pozorovať Pannu Máriu ako kráčala za 

 

Kristom, ale zároveň s Kristom. Prišli sme sa učiť. Učiť, ale zároveň prosiť, aby sme presne toto dokázali urobiť aj v našich životoch. Kráčať za Kristom, spolu s Kristom.

Martin Keruľ, správca farnosti Smolník

Autor foto: Martin Bíreš

Aktuálne

Warning: file_get_contents(http://poltar.fara.sk/wp-content/program/liturgia.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/0/b/0b179247-5446-40ad-a954-27d1f719df4d/rkcsmolnik.sk/web/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php(27) : eval()'d code on line 4
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie