farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Od 1. októbra 2020 vstúpili do platnosti obmedzenia súvisiace s prevenciou pred šírením vírusu COVID-19. Program našej farnosti bude takýto:

 • Úmysly svätých omší, ktoré ste nahlásili, budú riadne odslúžené v dohodnutom čase.
 • Účasť na jednej svätej omši v jednom čase je obmedzená na 50 účastníkov (všetkých slúžiaceho kňaza, asistencie, kantora, lektorov, veriacich v laviciach). Počas týždňa, myslím, že toto obmedzenie nie je nezvládnuteľné. Problém nastáva v nedeľu, kedy je v kostole viac ľudí.
 • V nedeľu (už aj túto – 4.10.2020) budú v Smolníku dve sväté omše:
  • 8:00 – pre seniorov (nad 65 rokov)
  • 10:30 – pre ostatných (hovoríme stále o 50 ľuďoch)
  • Úhorná – 9:00 hod.
 • Zatiaľ som nenašiel vzorec, ako odrátať 50 ľudí presne, preto rátajte aj s možnosťou, že hoci prídete ku kostolu, dovnútra sa nedostanete :(. 50 ľudí sa vzťahuje na jednu „akciu“ – 50 ľudí spolu – dnu aj von – preto sa nespoliehajte na to, že budeme von :(.
 • Slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných svätých omšiach.
 • Zúčastniť sa na svätých omšiach môžete aj prostredníctvom TV LUX, ale aj na našom YouTube kanále farnosti Smolník. V prípade, že máte záujem, môžete kliknúť ODOBERAŤ a budete informovaný o plánovanom vysielaní (sv. omše, čítanie Sv. Písma, modlitby chvál …)
Aktuálne
Piatok, 7. 10. 2022, 04:32 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie