farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Film s takým, na prvý pohľad, vojnovým názvom War room (Vojnový kabinet), v skutočnosti nemá nič spoločné s vojnou. Je to príbeh boja o záchranu rozpadajúceho sa manželstva a o hľadaní Boha. Môžete si ho pozrieť online kliknutím na tento odkaz. Upozorňujem užívateľov internetu s obmedzenými dátami, že pozeranie videa online môže vyčerpať ich dátový balík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *