farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Reorganizácia Ružencového bratstva vo farnosti Smolník v roku 2017 ponúkla tomuto spoločenstvu možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy, ktorá bola určená práve členom Ružencového bratstva tejto farnosti, ako aj Ružencového bratstva vo filiálke Úhorná. Duchovná obnova začala spoločnou modlitbou posvätného ruženca, následne svätou omšou, ktorú celebroval brat Filip, OP. Brat Filip viedol aj modlitbu posvätného ruženca. Nedovolím si tvrdiť, že ľudia v Smolníku nepamätajú oveľa väčšie zimy ako je tohtoročná, ale my sme sa nejako poddali a tak následná prednáška o Ružencovom bratstve bola už vo farskej budove :). Vďaka bratovi Filipovi a vďaka všetkým zúčastneným za príjemnú atmosféru spoločenstva, spolupatričnosti a modlitby.