farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Nezaradené

Drahí naši farníci, prajem Vám požehnané adventné obdobie 2023. Je to čas očakávania, je to čas príprav. Pripravme si svoje srdcia, počas tohto Adventu, spoločnou modlitbou v rodinách okolo adventného venca, čítaním Svätého Písma a dobrou sv. spoveďou. Príprava na Vianoce je ešte umocnená aj čarom rorátnych sv. omší, ktoré sú počas týždňa včas ráno o 06:00 hod. pri sviečkach a následným prežívaním farského rodinného spoločenstva pri káve v družnom rozhovore na fare. Prajem nám všetkým, aby sme prežili spolu plodný Advent plný Ducha Svätého! Nech Vás všetkých Pán Boh žehná!

Váš duchovný otec Jozef Fričovský

Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk