farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Začiatok novembra sa spája s návštevou cintorínov, s „pálením sviečok“ či so spomienkou na našich príbuzných, ktorí nás predišli do neba. V týchto dňoch oveľa viac ako inokedy myslíme na posmrtný život a večnosť.

Slávnosť všetkých svätých

Cirkev si už po stáročia spája so Slávnosťou všetkých svätých nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých. Aj keď je Spomienka na všetkých verných zosnulých až 2. novembra, získať uplné odpustky pre  duše v očistci je možné už predvečer tohto tejto spomienky.

Spomienka na všetkých verných zosnulých a odpustky pre duše v očistci

Na slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka v 11. storočí veľmi rozšírila. V  tento deň si osobitne spomíname na tých našich zosnulých, ktorí pre svoje nedokonalosti sú v stave očistenia a my im môžeme pomáhať svojimi modlitbami za nich, či účasťou na sv. omši, s vierou vo večný život zapálením sviečky na hroboch či pri kríži. 

Ako získať  úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je potrebné splniť niekoľko podmienok:

  • nábožná navšteva cintorína, kde sa veriaci aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha)
  • sv. spoveď (krátko predtým alebo potom, vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému)
  • sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  • modlitba na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas a Sláva)

Tieto odpustky možno získať, pri splnení podmienok, od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Spomienka na všetkých verných zosnulých a Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Možeme tak nie len získať uplné odpustky pre  duše v očistci, ale aj pomocť financovaniu pro-life a pro-family projektov.  

 

Aktuálne

Warning: file_get_contents(http://poltar.fara.sk/wp-content/program/liturgia.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/0/b/0b179247-5446-40ad-a954-27d1f719df4d/rkcsmolnik.sk/web/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php(27) : eval()'d code on line 4
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie